Naše zaměření

Rozumíme tomu, co děláme! Jsme advokátní kancelář poskytující svým klientům komplexní poradenství v oblasti práva insolvenčního a procesního, práva energetiky a životního prostředí, nebo také práva autorského či kanonického.

Více

kflegalfullres-29

Energetika a životní prostředí

Víme, že v energetice a životním prostředí jsou úzce spjaty právní otázky s otázkami ekonomickými a technickými. Vždy usilujeme o to, abychom záležitostem klientů porozuměli jako celku. Využíváme k tomu naše mnohaleté zkušenosti a naše znalosti právní úpravy. Svou odbornost dokazujeme při zastupování v soudních a správních řízeních, přípravě smluvních dokumentů, odborných analýzách a právních auditech.

Více

Litigace a insolvenční řízení

KF Legal má bohaté zkušenosti při zastupování klientů v řízeních před obecnými i rozhodčími soudy, a to včetně specifik řízení insolvenčního. Pro klienty zejména vymáháme pohledávky, zastupujeme je v insolvenčních řízeních, jakož i řešíme složité soudní spory týkající se postupování pohledávek a specifických bankovních instrumentů.

Více

Právo autorské, IT právo a duševní vlastnictví

Hájíme autory, kreativce a vynálezce. KF Legal pomáhá ochránit a prosadit jejich práva v rámci autorského práva a práv souvisejících, zastupuje je rovněž v případech IT práva a software, přičemž úzce spolupracuje s patentovými zástupci.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás