• Oblasti expertízy

  Zobrazit více

  Mezi hlavní oblasti poskytování právní pomoci řadíme:
  1. právní pomoc při implementaci IT systémů a ve smluvní agendě
  2. tvorbu smluv – licenčních, podlicenčních, smluv o dílo a smluv o poskytování servisní podpory
  3. zastupování autorů a tvůrců před Úřadem průmyslového vlastnictví i Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví
  4. ochranu a efektivní vynucování duševního vlastnictví a práva k výsledkům technické tvůrčí činnosti
  5. zastupování ve sporech o ochranné známky
  6. odborné poradenství a podporu při soudních a jiných řízeních (Ochranný svaz autorský, Divadelní, literární a audiovizuální agentura, OAZA, GESTOR – ochranný svaz autorský)

Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.

„Vysoce si cením umění tvořit, o to více, pokud má dílo určitý přesah. Je vždy inspirující vidět vznikat nové dílo a jeho ochrana pro mne znamená závazek, který se snažím do tečky naplnit.“

Více

„Tvořivost a inovace také potřebují právní ošetření, aby mohly sloužit autorovi a společnosti tak, jak mají.”

Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás