• Energetika

  Zobrazit více

  V segmentu energetiky poskytujeme právní služby v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství zejména v těchto záležitostech:

  1. licencovaní výroben, distribučních činností, obchodu a dalších činností v energetice
  2. příprava smluvních dokumentů pro vzorové případy i atypické transakce
  3. komplexní právní poradenství v energetice, zpracování analýz a doporučení
  4. právní due diligence energetických podniků
  5. problematika podporovaných zdrojů energie
  6. zastupování v řízeních před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí
  7. příprava správních žalob a zastupování ve správním soudnictví
  8. vazby práva energetiky na právo životního prostředí a právo hospodářské soutěže

 • Životní prostředí

  Zobrazit více

  Životní prostředí je čím dál tím aktuálnějším tématem ve více sférách každodenního života nejen jednotlivců, ale především firem. Pro správný postup v této oblasti naše klientela potřebuje podporu specializovaných advokátních kanceláří.

  KF Legal se detailně zabývá zejména:
  – problematikou nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností
  – stavebním a územním řízením a procesem EIA
  – právní úpravou zákona o obalech
  – vodním zákonem a problematikou vodovodů a kanalizací
  – atomovým zákonem a fungováním úložišť radioaktivního odpadu
  – obnovitelnými zdroji energie.

  Právní služby v oblasti práva životního prostředí poskytujeme zejména při zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy a před soudy, jakož i při přípravě smluvní dokumentace. Pro klienty zpracováváme právní analýzy a doporučení pro jejich postupy.

Mgr. et Mgr. Jan Kořán

„Právem energetiky se zabývám více než 20 let a této oblasti a spokojenosti klientů jsem zasvětil svou kariéru.“

Více

„Energetiku a právo životního prostředí nevnímáme jenom skrze paragrafy, rozumíme vašemu obchodu, stejně jako technickým otázkám.”

Mgr. et Mgr. Jan Kořán

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás