• Poradenství a podpora

  Zobrazit více

  KF Legal svým klientům nabízí poradenství a právní podporu zejména v následujících oblastech:

  • vymáhání pohledávek včetně zastupování v rámci exekučního řízení
  • příprava insolvenčních návrhů a uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení, včetně zastupování věřitele v celém procesu insolvenčního řízení (věřitelské orgány, incidenční spory), obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům
  • právní podpora insolvenčních správců v rámci insolvenčního řízení (popírání pohledávek, incidenční spory, odpůrčí žaloby)
  • soudní spory týkající se zajišťovacích instrumentů (ručení, zástavy, směnky)
  • soudní spory z úvěrových vztahů a ze specifických bankovních instrumentů, jako jsou bankovní záruky a akreditivy
  • zastupování klientů ve specifických soudních sporech v oblasti energetiky, práva životního prostředí, finančního trhu, veřejných zakázek, ochrany hospodářské soutěže a práv k duševnímu vlastnictví
 • Zkušenosti

  Zobrazit více

  V KF Legal oblast procesního práva a insolvenčního řízení zastřešuje partner Mgr. Martin Hejný, který má dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů ve složitých soudních sporech. Klientům je pak v rámci KF Legal k dispozici početný tým právníků procesního práva, který je připraven hájit jejich zájmy před soudem.

Mgr. Martin Hejný

„Při zastupování v soudních řízeních hájíme důsledně zájmy klienta.“

Více

„Vše je o správném přístupu – víme, kdy přitlačit, dosáhnout cíle a spokojenosti klienta.”

Mgr. Martin Hejný

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás