WEBOVÉ STRÁNKY A ELEKTRONICKÁ POŠTA 

Při procházení našich webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

E-maily odesílané ze systému KF Legal jsou určeny pouze pro jejich konkrétního adresáta / adresáty či osoby jinak výslovně určené a jejich obsah je důvěrný. Zpráva požívá zvláštní ochrany jakožto korespondence advokáta. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, a to i tehdy, pokud jste zmíněni mezi adresáty, avšak z obsahu zprávy je zjevné, že zpráva Vám není určena, prosím nečtěte ji, popř. nepokračujte ve čtení, zprávu nekopírujte ani jinak nepoužívejte, jakož ji ani nešiřte či jinak neprozrazujte její obsah dalším osobám. O tom, že jste tento e-mail omylem obdrželi, informujte prosím, odesílatele, následně pak omylem obdržený e-mail a veškeré jeho kopie vymažte. Děkujeme.

Elektronická komunikace představuje určitá rizika. Přenos e-mailu nemůže být zaručen jako bezpečný ani jako bezchybný, neboť při elektronické komunikaci mohou být zasílané informace poškozeny, ztraceny, zničeny, zpožděny, zachyceny třetí osobou nebo mohou obsahovat viry. Odesílatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv z uvedených rizik spojených s přenosem této zprávy.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme odpovědnost vyplývající z použití či výlučného spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.