I na konci roku 2021 stále čekají spory mezi státem (MŽP) a provozovateli FVE o hrazení recyklačních příspěvků za solární panely na své rozuzlení. Soudní dvůr EU své rozhodnutí o předběžné otázce, na které vyčkávají tuzemské soudy, dosud nezveřejnil. Předmětem sporu je otázka, zda směrnice 2012/19/EU brání členskému státu uložit povinnost financovat náklady na sběr a recyklaci fotovoltaických panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 provozovatelům FVE, a nikoli výrobcům panelů.

Kdyby provozovatelé FVE ve sporu se státem uspěli, MŽP by jim nejspíše muselo uhradit škodu odpovídající příspěvkům na recyklaci, které odvedli do kolektivních systémů.

V probíhající soudní při ale poslední úspěch zaznamenalo MŽP. Zatímco se české obecné soudy většinově přiklonily k závěru, že stát nerespektoval směrnici a odpovídá provozovatelům FVE za vzniklou škodu, generální advokátka zveřejnila odlišný názor. Má za to, že členské státy mohly uložit povinnost hradit náklady na sběr a recyklaci provozovatelům FVE ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do 24. 7. 2012. To by znamenalo, že by provozovatelům velkých FVE, uvedených do provozu v letech 2009 – 2011, soudy nárok na náhradu škody nejspíše přiznat neměly.

Spor je ale stále otevřený, byť Soudní dvůr stanoviskům generálního advokáta obvykle přiznává značnou váhu. Na to, zda tak učiní i v tomto případě, ale nejspíše budeme muset vyčkat do příštího roku.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás