Obce v minulých letech realizovaly privatizaci bytového fondu, která spočívala v rozdělení bytových domů ve vlastnictví obce na bytové jednotky a v jejich následném prodeji, obvykle dosavadním nájemcům těchto bytů. Takto privatizované domy byly často vybaveny technologickým zařízením určeným k jejich vytápění (kotelny), a to jak samostatně, tak společně s jinými domy. V této souvislosti tak vyvstává otázka, komu náleží vlastnické právo k technologickému zařízení kotelen (plynovým kotlům, zásobníkům vody, čerpadlům, expanzním nádobám, úpravnám vody, vzduchotechnice, řídící jednotce a ventilům) – zda obci či novým vlastníkům bytových jednotek?

Odpověď najdete v článku Problematika vlastnických vztahů technologických zařízení kotelen v privatizovaných domech uveřejněném v aktuálním čísle časopisu Moderní obec.

Celý článek naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás