Současný vývoj energetiky směřuje k decentralizaci výroby elektřiny. Stále aktuálním tématem tedy zůstává připojování výroben k distribuční a k přenosové soustavě. Přenášku na toto téma přednesl partner KF Legal Jan Kořán 27. března 2019 na odborném semináři pořádaného Czech Info Energy v Praze. Ve své přednášce se zabýval zejména postupem při připojování, jeho legislativní úpravou, vztahem s provozovateli soustav a aktuálními problémy a otázkami v této oblasti.

Pozornost věnoval rovněž změnám existujících výroben a změnám jejich připojení a dopadům, které tyto změny mohou mít na čerpání podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Samostatná témata pak reprezentovaly otázka opětovného připojení výroben, například v těch případech, kdy došlo k zániku licence na výrobu elektřiny, a problematika připojování mikrozdrojů.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás