Poslanecká sněmovna přijala včera (15. září 2021) Senátem pozměněný návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Finální verze novely počítá s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů při vnitřním výnosovém procentu (IRR) v intervalu 8,4 % – 10,6 %., což lze považovat za určitý kompromis. Původní vládní návrh totiž počítal pouze s 6,4 %, což by bylo pro mnoho firem likvidační. Konkrétní výše IRR pro jednotlivé zdroje elektřiny stanoví nařízením vláda. S ohledem na nedávné vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka lze předpokládat, že u solární energie se bude jednat o nejnižší možnou povolenou výnosnost, tedy 8,4 %, což bude méně než u ostatních zdrojů. Druhou významnou změnu pak představuje zavedení další solární daně od příštího roku, odvádět daň musí nově i solární elektrárny vzniklé v roce 2009. Významným posunem je také možnost podpory solární elektřiny prostřednictvím aukcí. Těžiště podpory ale bude do budoucna spočívat spíše než v podpoře provozní v podpoře investiční, zejména ve vazbě na Modernizační fond.

Ještě o den dříve přijala Poslanecká sněmovna novelu energetického zákona, která nově upravuje zejména ochranu spotřebitelů a postavení zprostředkovatelů v energetice, ale dotýká se i např. problematiky provádění přeložek či dispečerského řízení. K této novele se jistě ještě vrátíme.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás