KF Legal opět po roce podpořila konferenci Insolvence 2020, jejímž tématem byla letos zejména problematika preventivní a včasné restrukturalizace a její implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích.

S ohledem na aktuální situaci související s COVID-19 se konference konala bez účasti veřejnosti s tím, že jednotlivé příspěvky byly profesionální cestou natočeny a budou postupně zveřejňovány na webových stránkách konference a sociální síti Linkedin.

Jsme rádi, že se i přes složitou situaci konference nakonec uskutečnila, a že jsme ji mohli podpořit. Velké díky v tomto směru patří zejména organizátorům.

Konference je každoročně pořádána Vysokou školou ekonomickou, Fakultou podnikohospodářskou, ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás