Kamila Havlínová a Jan Kořán publikovali v čísle 6/2019 odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí Odpady příspěvek s názvem „Správní soud objasnil podmínky udělování autorizací podle zákona obalech“. Jejich článek detailně analyzuje nedávné rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 3 A 101/2015-186 ze dne 22. února 2019, v němž soud vyložil pravidla, jimiž se musí Ministerstvo životního prostředí řídit při rozhodování o žádostech o udělení autorizace podle zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.), a dopady tohoto judikátu na další rozhodovací praxi.

KF Legal se dlouhodobě věnuje problematice práva životního prostředí. Řeší problémy odběru a zpětného využití např. elektrozařízení či baterií a nakládání s odpady, včetně úložišť radioaktivního odpadu. Zajímá se o otázky spojené s vodním zákonem, ochranou ovzduší, povinnostmi vztahujícími se k provozování zdrojů znečišťování ovzduší a jejich povolování, zastupuje klienty ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás