Nový zákon o odpadech do právního řádu České republiky poprvé zavedl definici energetického využití odpadu, kterým rozumí použití odpadu způsobem obdobným jako palivo za účelem výroby energie. Je tak zřejmé, že došlo k posunu v chápání tohoto pojmu a lze očekávat, že do budoucna bude mít spalování odpadu pro energetické účely stále větší význam. Současné i budoucí trendy související s energetickým zpracování odpadů pro Vás v článku pro časopis Odpady shrnula Ivana Sabaková.

Celý článek naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás