Energetiku v České republice čekají významné právní a strukturální změny. K implementaci tzv. Zimního balíčku, označovaného zkratkou CEP (Clean Energy for All Europeans – Čistá energie pro všechny Evropany), by měla Česká republika přistoupit již v roce 2020, pouze v některých částech případně až v prvním pololetí roku 2021. Součástí Zimního balíčku jsou zejména nařízení 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, směrnice 2009/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a nařízení 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Právě na téma Zimního balíčku a evropské úpravy energetického práva přednášel ve dnech 14. a 15. ledna 2020 partner KF Legal Mgr. Jan Kořán v Brně v rámci vzdělávacího kurzu Trh s elektřinou. Výrazné změny očekávají všechny účastníky trhu s elektřinou; ačkoliv není zcela dokončena implementace třetího liberalizační balíčku ani jeho vyhodnocení, přichází další legislativní balíček – či spíše balík – s dalekosáhlými dopady na fungování energetiky v EU. V centru pozornosti se ocitá spotřebitel/zákazník, který má získat vliv v řadě oblastí: má vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu i dodávku do soustavy, poskytovat flexibilitu – odezvu na straně poptávky i výroby, aktivně řídit svoji spotřebu a agregovat se spolu s ostatními spotřebiteli. Na trh vstoupí noví soutěžitelé, především v souvislosti s ukládáním energie (akumulací), agregací a řízením odezvy na straně poptávky i výroby. To vše přinese nejenom změnu právní úpravy, která bude zřejmě ztělesněna novým energetickým zákonem, ale vyžádá si též přípravu na straně současných účastníků trhu, například v podobě změny současných smluvních vztahů a přípravě na navázání vztahů nových. Jedná se ale také o výzvu pro všechny, kteří v energetice hledají nové příležitosti, anebo ji prostě jen „mají rádi“.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás