Rádi bychom upozornili na probíhající Symposium energetického práva, které organizuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity online formou. Předmětem prvního ze tří bloků byla problematika aukcí jakožto nové formy provozní podpory obnovitelných zdrojů. Na téma tohoto nového právního institutu, který přináší novela zákona č. 165/2012 Sb., projednávaná aktuálně Poslaneckou sněmovnou PČR, již přednášeli a diskutovali dne 27. 5. 2020 Jan Kořán, advokát KF Legal, společně s Antonínem Panákem a Pavlem Douchou. Následovat budou ještě další dva bloky, v pátek 29. 5. 2020 na téma „Hromadné nároky a kolektivní škody v energetice“ a v pondělí 1. 6. 2020 na téma „Hospodářská soutěž v oblasti energetiky“ (jedná se o náhradní termín prvého bloku).

Více o programu Symposia energetického práva naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás