Od 1. ledna 2021 mají být závazné technické normy, které jsou součástí českého právního řádu, konečně bezplatně přístupné všem uživatelům, a to na základě § 6c zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který ukládá, že pokud jsou české technické normy nebo jiné technické dokumenty pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, zajistí ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jejichž působnosti tento zvláštní právní předpis spadá, bezplatný (dálkový) přístup, tzv. sponzorovaný přístup.

Jak to v praxi vypadá po více než 8 měsících? Seznam všech dostupných norem je na webových stránkách České agentury pro standardizaci: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/Vysledky.aspx

Je nutná jednoduchá registrace, trvá přibližně půl minuty, a pak už má uživatel přístup ke zveřejněným sponzorovaným normám.  Na stránkách funguje vyhledávání a pokud už byla daná technická norma zveřejněna, pak ji lze opravdu zobrazit v celém znění zdarma. Existuje i řazení dle ministerstev a ústředních orgánů, které některé normy poskytly.

 

K dnešku se jedná o přibližně 390 norem (z celkových více než 4.000 závazných norem) a postupně jsou stále doplňovány.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás