Rádi bychom Vás informovali o spolupráci kolegy Martina Hejného na tvorbě nové publikace: Preventivní restrukturalizace. Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů.

Tato novinka má čtyři části. První část se detailně zabývá některými otázkami implementace směrnice do českého práva. Druhá pak zkoumá zahraniční zkušenosti s tímto procesem, především pak z Německa, Nizozemska, Francie atd. Třetí část se v kontextu existence směrnice zaobírá některými obecnými otázkami sanačních řešení problémů dlužníků tak, jak vykrystalizovaly v posledních letech v ČR. Čtvrtou část pak tvoří případová studie, která analyzuje jeden z pokusů o nové financování v průběhu sanačního procesu. Publikace, na níž se podílela celá řada zajímavých autorů je od dnešního dne v prodeji!

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás