Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1084/5). Novela přináší podstatné změny pro všechny podnikatele, kteří pro svoji obchodní činnost používají on-line marketing a telemarketing.

Pokud prezident podepíše novelu zákona, s účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně přístupu ke cookies a podobných sledovacích technologií, které využívají identifikátory uživatelů na internetu, a to na režim tzv. opt-in (v současnosti platí režim opt-out). Provozovatel ať už webových stránek či mobilních aplikací bude muset od každého uživatele získat souhlas s použitím cookies a dalších osobních údajů ještě předtím tím, než tyto identifikátory použije (např. pro účely cílení on-line reklamy). Tato povinnost neplatí pouze pro technicky nezbytné cookies anebo jiné služby výslovně vyžádané uživatelem.

Od 1.7.2022 bude režim opt-in vyžadován i v případě využívání telefonních čísel a jiných identifikátorů pro účely telemarketingu. Pro telemarketingové volání bude potřeba získat předchozí výslovný souhlas uživatele telefonního čísla anebo elektronické adresy s tímto kontaktem.

Doporučujeme všem podnikatelům, kteří využívají on-line marketing a telemarketing, aby se co nejdříve seznámili s novelou zákona a změnili stávající podobu cookies lišt.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás