Tento rok jsme mohli zaznamenat nová rozhodnutí v oblasti evropských zvukových ochranných známek. Od října roku 2017 je zrušen požadavek na grafické znázornění ochranné známky, což umožnilo další rozvoj netradičních ochranných známek. Letos jsme se dočkali prvního rozhodnutí Tribunálu EU ve věci zvukových ochranných známek, které byly předloženy jako audionahrávka. Tribunál rozhodnutím ze dne 7. července 2021 zamítl žalobu německé společnosti vyrábějící kovové a skleněné obaly, která se domáhala registrace zvukové ochranné známky. Tribunál potvrdil že, její ochranná známka v podobě zvuku otevření nápojové plechovky následovaný tichem a šuměním postrádá rozlišovací způsobilost. Toto rozhodnutí se nijak nevymyká, ale spíše potvrzuje již zavedenou rozhodovací praxi EUIPO, zajímavé je ovšem svým prvenstvím.

Filmové nadšence ovšem může potěšit jiná úspěšně zaregistrovaná ochranná známka. Známá znělka James Bond Theme byla 12. března 2021 odvolacím senátem EUIPO schválena jako dostatečně chytlavá a lehce vybavitelná a její registrace byla umožněna.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás