Nová odpadová legislativa přináší nové povinnosti také obcím a městům. Mezi základní povinnosti obcí patří určení míst pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Porušení této povinnosti může zakládat odpovědnost obce za přestupek, za který lze uložit i velmi citelnou pokutu. Pojem komunálního odpadu je podle nového odpadového zákona širší, než tomu bylo podle staré právní úpravy. Dosavadní obecní vyhlášky vydané podle „starého“ odpadového zákona stanovující poplatky za komunální odpad pozbydou platnosti nejpozději ke konci tohoto roku. Obce či města tak nemají již mnoho času na aktualizaci či vydání vyhlášky nové.

Celý článek naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás