Nedostatečná právní úprava otázek spojených s vymáháním neoprávněně čerpané podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dlouhodobě vyvolává v praxi nemalé výkladové problémy.

Některým problémům spojeným s nejasnou právní úpravou uvedené věci, jakož i snaze zákonodárce tyto nejasnosti odstranit, se v prosincovém vydání časopisu Energetika věnuje náš advokát David Černý.

Celý článek naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás