Jakub Joska je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokátem pak od roku 2004.

Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na finanční právo a právo veřejných zakázek.

V oblasti finančního práva se zaměřuje především na subjekty kapitálového trhu a jejich regulace. Těžiště jeho pozornosti tak tvoří právo investičních společností a fondů, obchodníků s cennými papíry a distributorů.

Od roku 2006 se významně podílel zejména na reálném rozvoji sektoru fondů kvalifikovaných investorů v České republice.

I díky svým praktickým zkušenostem s fondovou regulací byl jmenován členem rozkladové komise ČNB. Současně je pak členem dozorčí rady Czech Republic for Finance (www.crff.cz) a zástupcem KF Legal v Asociaci pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR).

Vedle finančního práva má rozsáhlé praktické zkušenosti s procesy zadávání veřejných zakázek, ať již jako zástupce zadavatelů a administrátorů předmětného zadávacího řízení, nebo jako zástupce uchazeče revidující formální správnost nabídky dodavatele a současně dohlížející na řádný postup zadavatele. Jakub Joska rovněž zastupoval uchazeče i zadavatele v řízení před ÚOHS.

S ohledem na své zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek byl jmenován členem rozkladové komise ÚOHS.

kf-legal-441_1920px

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Potřebujete víc?

V KF Legal se potkávají advokáti, kteří díky svým zkušenostem odborně rozumí mnohým dalším oblastem práva. Podívejte se, co všechno Vám ještě umíme nabídnout.

Více

dsc05931_1920px

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
fax: +420 222 362 059
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás