Specializace: autorské právo, kanonické právo

Během své téměř dvacetileté praxe v autorském právu se Josef Fiřt účastnil mezinárodních transakcí a zápisu mezinárodních a českých ochranných známek i známek EU, řešením sporů z duševního vlastnictví, vypracováním licenčních smluv a posudků.
V rámci své exkluzivní specializace – kanonického práva – má tu čest zastupovat nejstarší právnickou osobu České republiky, existující již od 10. století.

1. Expertiza v autorském právu a právech duševního vlastnictví:

Implementace IT systémů a smluvní agenda
Tvorba smluv – licenčních, podlicenčních a smluv o dílo
Zastupování autorů a tvůrců před Úřadem průmyslového vlastnictví i Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví
Ochrana a efektivní vynucování duševního vlastnictví a práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti
Zastupování ve sporech o ochranné známky, odborné poradenství a podpora při soudních a jiných řízeních (Ochranný svaz autorský, DILIA – Divadelní, literární a audiovizuální agentura, OAZA, GESTOR – ochranný svaz autorský)

2. Kanonické právo:

Doktor (magistr) obojího práva v tom pravém slova smyslu!

Komplexní právní poradenství nejstarší právnické osobě na území České republiky a dalším subjektům církevního práva, mj. v souvislosti s navracením církevního majetku a jeho budoucím využitím s předmětem plnění v hodnotě stovek milionů Kč.

Odborná činnost:

Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M. se kromě shora uvedených právních aktivit věnuje dlouhodobě také problematice energetiky, pravidelně se účastní konferencí, na kterých na aktuální energetická témata i sám přednáší.

Dále vedl odborné semináře na téma duševního vlastnictví a autorského práva pro manažery a pořádal vysokoškolské přednášky na akademické půdě (obor žurnalistiky na FSV UK, 1. lékařská fakulta UK).

Rovněž působil několik let jako šéfredaktor odborného časopisu Lege Artis.

kf-legal-260_1920px

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Potřebujete víc?

V KF Legal se potkávají advokáti, kteří díky svým zkušenostem odborně rozumí mnohým dalším oblastem práva. Podívejte se, co všechno Vám ještě umíme nabídnout.

Více

dsc05931_1920px

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás