Specializace: právo životního prostředí a energetiky

Jan Kořán se se svým týmem advokátů dlouhodobě zaměřuje na odvětví práva elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství a práva životního prostředí. Jako odborník řeší otázky „klasické“ energetiky, podpory obnovitelných zdrojů energie či úložiště radioaktivního odpadu. V životním prostředí je jeho doménou zejména nakládání s odpady a obaly, kde měl možnost ovlivňovat také tvorbu legislativy.

Expertiza v energetickém právu:

dodávky elektřiny, plynu a tepla
oblast regulovaných činností v energetice a podpory obnovitelných zdrojů
zpracování právních analýz a poradenství v energetickém právu v nejširším smyslu
zastupování v řízeních před Energetickým úřadem, Státní energetickou inspekcí a soudy
právní due diligence

Expertiza v právu životního prostředí:

odpady a obaly a zpětný odběr vybraných výrobků
stavební řízení a procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
oblast podléhající úpravě atomového zákona
zastupování před správními orgány, např. Českou inspekcí životního prostředí, a soudy

Odborná činnost: Jan Kořán se věnuje publikační činnosti v odborných periodikách, je spoluautorem zatím jediného komentáře k energetickému zákonu (nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., rok vydání 2016). Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu a také členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Svoji odbornost dokazuje při zastupování klientů v soudních sporech a řízeních před správními orgány (Energetický regulační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí atd.).

Je šumavským horským šerpou.

kf-legal-1336_1920px

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Potřebujete víc?

V KF Legal se potkávají advokáti, kteří díky svým zkušenostem odborně rozumí mnohým dalším oblastem práva. Podívejte se, co všechno Vám ještě umíme nabídnout.

dsc05931_1920px

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás