Meziobecní spolupráce je jednou z možností, jak obce mohou efektivně plnit své povinnosti podle zákona o odpadech, například zajistit sběrná místa pro odkládání odpadů, sběrné nádoby na odpad (i tříděný), svoz odpadů či zabezpečit nakládání s odpadem. Řada obcí tak řeší velmi podobné problémy a situace, které nastávají při nakládání s odpady, včetně jeho financování. Jaké jsou však jednotlivé možnosti meziobecní spolupráce, jaké přináší výhody a kde jsou její limity?

To vše se dočtete v nejnovějším článku kolegyně Ivana Vavříková, zveřejněném v červnovém čísle časopisu Odpady.

Celý článek naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás