Ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti dokončuje vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích a tato novela bude následně předkládána spolu s novelou energetického zákona vládě a Poslanecké sněmovně PČR. Klíčovou součástí novely je i návrh úpravy kontrol přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie. Jelikož se touto problematikou KF Legal zabývá dlouhodobě, ve čtvrtek 8. března 2019 na toto téma přednesl svůj příspěvek na Semináři k aktuálním otázkám obnovitelných zdrojů energie v pražském hotelu Occidental partner KF Legal Jan Kořán. Kromě samotného obsahu novely se zabýval i tím, jakým způsobem se výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů mohou na kontroly připravit a co mohou učinit již nyní.

13. března 2019 pak na toto téma Jan Kořán navázal svojí přednáškou Návrh kontrol přiměřenosti podpory dle novely POZE z právního pohledu na Informačním semináři Solární asociace v Brně.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás