V současné době je v parlamentu projednáván návrh novely energetického zákona, tzv. Lex OZE III. Novela je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Transpozice této směrnice byla realizována postupně novelami energetického zákona již v průběhu let 2022 a 2023. Nyní projednávaná novela tuto transpozici dokončuje. Cílem novely je mimo jiné posílení práv zákazníků (spotřebitelů elektřiny a také plynu). Pokud bude novela schválena, měla by nabýt účinnosti od počátku roku 2025. Článek kolegy David Černý pro časopis Energo MAG se zabývá některými novými instituty a pravidly, které má novela přinést.

Celý článek naleznete zde

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás