• Poradenství a podpora

  Zobrazit více

  Svým klientům nabízíme poradenství a právní podporu:

  • v oblasti regulace poskytovatelů jednotlivých druhů finančních služeb především stran
   • způsobu a rozsahu poskytování služeb
   • kapitálových a organizačních požadavků
  • při zakládání nových poskytovatelů finančních služeb, zahrnující
   • tvorbu vnitřních předpisů
   • podporu nastavení a kontroly interních procesů
   • podporu řízení právních rizik, vč. přípravy vzorové smluvní dokumentace
   • zastupování v rámci správního řízení a související komunikace s regulátorem
  • v oblasti výkonu činnosti compliance a interního auditu, vč. problematiky AML
  • při státní kontrole orgánem dohledu či v rámci sankčních řízení
  • při implementaci nových regulatorních požadavků
  • v oblasti strukturování investic i jednotlivých transakcí, vč. identifikace optimální právní formy a se zohledněním
  • ekonomické racionality a souvisejících daňových návazností
  • v oblasti akvizic, fúzí a jiných přeměn poskytovatelů finančních služeb
  • interním vzděláváním zaměstnanců
 • Zkušenosti

  Zobrazit více

  Aktivně se účastníme na rozvoji legislativy finančního trhu v České republice.

  Oblast finančního práva v KF Legal zastřešuje společník kanceláře Mgr. Jakub Joska, který je, společně s týmem svých dlouholetých kolegů (sestávající zejména z Mgr. Martina Hejného, Mgr. Barbory Chalašové, Mgr. Iva Šilhy, Mgr. Vladimíra Sršně, Mgr. Tomáše Martince, PhDr. Mgr. Kristýny Poche a Mgr. Ing. Thai Doa), připraven nabídnout rozsáhlé zkušenosti nabyté při:

  • zakládání banky,
  • založení 7 investičních společností,
  • založení OCP, resp. rozšíření licence
  • vzniku (a přeměnách) více než 50 investičních fondů všech druhů a forem
  • 10 „osamosprávnění“ investičního fondu
  • vstupu prvního fondu kvalifikovaných investorů (mající formu SICAV) na regulovaný trh
   schvalování prospektů CP.

  KF Legal se taktéž aktivně podílelo na projektu Národního inovačního fondu či pro své klienty zajišťovalo licenční přizpůsobení novým požadavkům zákona o spotřebitelském úvěru, resp. zákona o podnikání na kapitálovém trhu s reflexí požadavků tzv. MiFID II.

Mgr. Jakub Joska

„Praktické zkušenosti se zakládáním fondů a investičních společností promítám do mé finanční a bankovní specializace. Není to pouze právo – je to právo v praktickém byznysu.“

Více

„Finanční právo je o detailech, kde záleží na každé desetinné čárce, na každém slovu a nuanci – tuto pedantnost přenášíme do každého našeho případu.”

Mgr. Jakub Joska

V KF Legal jsme vždy připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
fax: +420 222 362 059
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás