Daná novela podstatným způsobem mění přístup Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci registrace nových ochranných známek. Úřad doposud z úřední povinnosti odmítal zapsat známky, které byly shodné s již zapsanou známkou pro stejné výrobky nebo služby. Vlastník tak nemusel monitorovat přihlašované známky a mohl se spolehnout na řádný postup úřadu. Nově již Úřad průmyslového vlastnictví nebude v rámci věcného průzkumu zkoumat, zda přihlašované označení není shodné či zda neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou. Shodnost se starší známkou je sice i nadále překážkou zápisu, nyní ale pouze na návrh vlastníka, který musí vznést včasnou námitku. Podání námitek podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč. V případě, že vlastník námitku nevznese včas, Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku zapíše nehledě na to, zda je shodná s nějakou starší známkou.

Pro vlastníky ochranných známek doporučujeme pravidelný monitoring zveřejněných přihlášek nových ochranných známek a zdůrazňujeme nutnost včasné reakce na případnou přihlášku shodné známky.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás